Touch of Matrix

Bij Touch of Matrix wordt het menselijk lichaam vergeleken met een computer met daarin een harde schijf. Op deze harde schijf slaan wij gedurende ons leven diverse programma's op door onze opvoeding, gebeurtenissen, etc. Maar net als bij een computer raakt onze harde schijf op een bepaald moment te vol, waardoor wij niet meer goed kunnen functioneren of zelfs 'crashen'.

 

Touch of Matrix is een unieke methode die gebaseerd is op de recente ontdekkingen uit de kwantumfysica. De kwantumfysica gaat ervan uit dat alles opgebouwd is uit licht en informatie en alles en iedereen met elkaar verbonden is door een energieveld. De methodiek benadrukt het feit dat een klacht, angst, ziekte of een andersoortig probleem een blokkade is. Een logische aanname, gezien dat een mentale of emotionele klacht zich vaak uit in een fysieke blokkade en een fysieke klacht zich kan uiten in een mentale of emotionele blokkade. De kracht van Touch of Matrix is dan ook om deze klachten doeltreffend aan te pakken zodat de problemen of klachten letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht kunnen worden. Dat leidt altijd tot een verandering. Met Touch of Matrix kom je in beweging  en worden oude patronen, overtuigingen, pijn en emoties vervangen door nieuwe en positieve informatie.

 

Touch of Matrix is voor genezing, verwerking en ook voor ontspanning. Het brengt je  op verschillende vlakken in beweging. Je lichaam zal zelf aangeven aan welke beweging het behoefte heeft, Touch of Matrix zorgt dat het lichaam de juiste weg kiest om problemen te verhelpen en blokkades op te heffen.

Hierbij draait het vooral om BEWUSTZIJN.

 

 

Hoe gaan we hierbij te werk?

Er zullen in beginsel 3 afspraken gemaakt worden: in week 1, week 2 en week 4. Het aantal behandelingen is o.a. afhankelijk van het te behandelen thema en hoe snel jij de controle kunt loslaten.

Aan het begin van de 1e afspraak wordt een uitgebreide intake gehouden, waarbij de blokkade en het in te zetten thema besproken worden. Bij de 2e en 3e behandeling (en evt. volgende behandelingen) zal steeds weer het thema van de vorige behandeling bekeken worden en desgewenst bijgesteld.

Gemiddeld duurt een behandeling 1,5 uur. Indien een behandeling langer duurt, zullen hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht worden. Indien een behandeling korter duurt, zal het tarief ook niet aangepast worden. 

 

 

Voor meer informatie kun je ook terecht op www.touchofmatrix.nl