top of page

Manuele Lymfedrainage-massage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we 'de waterhuishouding'. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

 

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

 

De werking

Bij de Manuele Lymfedrainage (volgens de methode Vodder) wordt een hele zachte druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Door deze zachte druk wordt het 'overtollige' lichaamsvocht afgevoerd via de lymfebanen.

 

De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De massage begint bij de lymfeklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfeklieren in de borst-, buikstreek, oksels, liezen, armen, benen en/of het gelaat.

 

Toepassingen:

 • Zwellingen (oedeem) b.v. lymfoedeem (vocht vasthouden)

 • Zwellingen na een ongeval of na een operatie

 • Na een operatie met algehele narcose

 • Na lichamelijke onderzoek met b.v. contrastvloeistof

 • Verstuikingen

 • Bloeduitstortingen

 • Spierpijnen en spierletsels

 • Dystrofieën

 • Bloedcirculatiestoornissen

 • Aanhoudende verkoudheid

 • Na intensieve sportieve inspanning (b.v. een marathon)

 • Onrustige of vermoeide benen

 

Contra-indicaties:

 • Hart-insufficiëntie

 • Nier-insufficiëntie

 • Acute bacteriële infectie

 • Trombose

 • Koorts / verhoging

 • Actief proces (b.v. kanker)

 • Astma (wel mogelijk bij mensen die al langere tijd geen aanval hebben gehad)

 • Lage bloeddruk (< 50 onderdruk)

 • Te actieve schildklier

 • Risicovolle zwangerschap

bottom of page